Jobba på VA Gruppen
Inom VA Gruppen sätter vi vår personals välmående främst då vi är övertygade om att arbetsglädjen hänger ihop med kvalitén och lönsamheten. All vår personal har utbildning enligt gällande krav och regler som kontinuerligt uppdateras och vårt mål är att varje medarbetare dagligen genom utmaning ska utvecklas personligen samt utveckla sin kompetens i sin yrkesroll.
Läs mer
Inmätning
Vi utför effektiva mätningar, har tydliga kvalitetskontroller och rutiner, samt kan utföra arbete smidigt och svara på kundernas behov.
Läs mer
Pågående projekt
VA Gruppen har ett flertal pågående projekt. Några av projekten kan ni följa här.
Se pågående projekt
Previous
Next

Välkommen till VA Gruppen!

VA Gruppen är ett ledande familjeägt VA bolag i södra Sverige som har skapat en organisation som kan ta helhetsansvar för ett komplett VA behov, och vårt mål är att alltid säkra friskt vatten och fungerande avlopp- och dagvattensystem. Alla funktioner i vårt företag har byggts upp för detta ändamål. Vi kan erbjuda projektering & inmätning, administration av TA plan & grävanmälan, inventering av befintliga system, driftövervakning, underhåll, ny- och ersättnings-installationer samt jourservice. Utöver VA installationer utför vi anläggningsarbete, styrbar borrning, hyvling, vägunderhåll och dikning. Vi har även uthyrningsverksamhet av entreprenad-maskiner. 

Projektering

Vi har med egen projekteringsavdelning och den senaste mättekniken en heltäckande kompetens inom VA-projektering från byggritningar till relationsritningar.

Entreprenad

Vi utför samtliga förekommande arbeten inom entreprenadbranschen, från planering och projektering till färdigställande. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss.

Drift

Vi hjälper till att bibehålla ledningsnätets funktion och förebygger driftsstopp och vi är starka när det kommer till förebyggande underhåll.

Kabel

Vi förlägger dagligen alla typer av kablar och kabelskyddsrör, dels i samförläggningar, dels i enskilda kabelprojekt.
På Öland och i Skåne.

Spolbil

Vi utför rörspolning i alla typer av rör och har dagligen 7st kombibilar rullandes runt om i Skåne. Både i egna och externa entreprenader men även i vår underhåll- och jourverksamhet

Transport

Vi utför alla typer av uppdrag inom anläggningstransporter samt även maskin- och specialtransporter. Alla tillstånd och övriga förutsättningar ombesörjs av oss.

Projektering

Entreprenad

Spolbil

Transport

Verksamheten som tidigare funnits i både VA Gruppen Transport och Gislövs Spolbilar i form av film och spolbilar har för att förenkla flyttats in i ett bolag som döpts till VA Gruppen Film & Spolbilar AB. Hur gör vi
Pressmeddelande  Connecting Capital förvärvar VA Gruppen, en ledande svensk leverantör av ett brett spektra av VA-arbeten och tjänster.    Stockholm/Trelleborg, 1 oktober 2021. Connecting Capital är ett familjeägt investeringsföretag som idag har förvärvat majoriteten av aktierna i VA Gruppen med dotterbolag.
Vad gjorde du innan du började arbeta på VA Gruppen Innan jag började på VA gruppen jobbade jag som platschef på Peab Anläggning AB. Jag jobbade ute i produktionen med diverse uppdrag. Uppdrag bland annat i form av att
Skrolla till toppen