Hur är det att jobba på VA Gruppen?
All vår personal har utbildning enligt gällande krav och regler som kontinuerligt uppdateras och vårt mål är att varje medarbetare dagligen genom utmaning ska utvecklas personligen samt utveckla sin kompetens i sin yrkesroll men hur är det egentligen att jobba på VA Gruppen?, klicka på länken nedan för att möta några av våra anställda.
Möt våra anställda
Pågående projekt
VA Gruppen har ett flertal pågående projekt. Några av projekten kan ni följa här.
Se pågående projekt
Inmätning
Vi utför effektiva mätningar, har tydliga kvalitetskontroller och rutiner, samt kan utföra arbete smidigt och svara på kundernas behov.
Läs mer
Föregående
Nästa

Välkommen till VA Gruppen!

Vi är ett ledande VA bolag i södra Sverige som har skapat en organisation som kan ta helhetsansvar för ett komplett VA behov, och vårt mål är att alltid säkra friskt vatten och fungerande avlopp- och dagvattensystem. Alla funktioner i vårt företag har byggts upp för detta ändamål. Utöver VA arbeten utför vi anläggningsarbete, kabelförläggning, schaktfri förläggning med styrbar borrning, hyvling, vägunderhåll och dikning. Vi kan bland annat erbjuda tjänster som projektering, inmätningar, utsättningar, administration av TA-planer & grävanmälan, inventering av befintliga VA system, driftövervakning, läcksökning, drift- och tillsyn, ny- och ersättningsinstallationer samt jourservice. 

0
År i branschen
0
Nettoomsättning 2021 (MSEK)
0
Medarbetare

Projektering

Vi har med egen projekteringsavdelning och den senaste mättekniken en heltäckande kompetens inom VA-projektering från byggritningar till relationsritningar.

Entreprenad

Vi utför samtliga förekommande arbeten inom entreprenadbranschen, från planering och projektering till färdigställande. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss.

Drift

Vi hjälper till att bibehålla ledningsnätets funktion och förebygger driftsstopp och vi är starka när det kommer till förebyggande underhåll.

Kabel

Vi förlägger dagligen alla typer av kablar och kabelskyddsrör, dels i samförläggningar, dels i enskilda kabelprojekt.
På Öland och i Skåne.

Film- och Spolbilar

Vi utför rörspolning i alla typer av rör och har dagligen ett flertal kombibilar rullandes. Både i egna och externa entreprenader men även i vår underhåll- och jourverksamhet

Geoteknisk borrning

Vi utför alla sorters borrningar inom miljö- och geoteknik. Vi gör även tyngre borrningar för rörsättningar och andra ändamål. Klicka nedan för att läsa mer om detta

Projektering

Entreprenad

Film- och Spolbilar

Geoteknisk borrning

Pressmeddelande  VA Gruppen, en ledande svensk leverantör av VA-arbeten och tjänster förvärvar Rensman Rörrensning AB. Trelleborg, 31 maj 2022. VA Gruppen har idag förvärvat Rensman Rörrensning AB. Bolaget har sitt säte i Henån och omsätter ca 12 miljoner kronor
Pressmeddelande  VA Gruppen, en ledande svensk leverantör av VA-arbeten och tjänster förvärvar LJ Mark och Anläggningar AB. Trelleborg, 14 juni 2022. VA Gruppen har idag förvärvat LJ Mark och Anläggningar AB. Bolaget har sitt säte i Partille och omsätter
I april skrev vi på ett nytt ramavtal med Sinfra avseende Schakt- och grävtjänster och i veckan hade vi startmötet. Detta är ett ramavtal som sträcker sig över två år med möjlighet att förlänga som mest i två år
Skrolla till toppen