Adelsberg etapp 1 & 2, Tomelilla

Adelsberg etapp 1 & 2, Tomelilla

Adelsberg etapp 1 & 2, Tomelilla

Projektet saneringsplan Adelsberg etapp 1 & 2 omfattar sanering av va ledningar, anläggning av damm, gatubelysning samt rivning och återställning av gata.

Markarbete, Elarbete, VA, VA-sanering

Österlen VA

Utförandeentreprenad

2023-2024

Projektbeskrivning

Projektet saneringsplan Adelsberg etapp 1 & 2 omfattar sanering av va ledningar, anläggning av damm, gatubelysning samt rivning
och återställning av gata. Projektet kommer att genomföras som 2 etapper där varje etapp ska
färdigställas vid olika tidpunkter. Etapp 1 ska färdigställas under våren 2024 och etapp 2 ska
färdigställas under hösten 2024.

Projektfakta

Projekttyp

Markarbete, Elarbete, VA, VA-sanering

Beställare

Österlen VA

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

september 2023

Färdigställandetid

oktober 2024

Projekttyp

Markarbete, Elarbete, VA, VA-sanering

Beställare

Österlen VA

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

september 2023

Färdigställandetid

oktober 2024
Skrolla till toppen