Akka 5, Skurup

Akka 5, Skurup

Akka 5, Skurup

Projektet omfattar all markarbete och ledningsförläggning på fastigheten Akka 5 i Skurup som är ca 6000 m2 stor. I projektet kommer vi grundlägga för ett nytt varuhus på ca 1850 m2. För parkerings- och leveransmöjligheter görs det en asfalterad parkering- och leveransyta på ca 3000 m2.

Markarbete, Plantering, VA, Yttre VA

Peab Asfalt AB

Utförandeentreprenad

2022-2023

Projektbeskrivning

Projektet omfattar all markarbete och ledningsförläggning på fastigheten Akka 5 i Skurup som är ca 6000 m2 stor. I projektet kommer vi grundlägga för ett nytt varuhus på ca 1850 m2. För parkerings- och leveransmöjligheter görs det en asfalterad parkering- och leveransyta på ca 3000 m2.

Dagvattnet kommer magasineras inom fastigheten i rörmagasin med storlek 600mm. Längs fastighetens norra sida kommer en ca 60m lång stödmur att sättas för att ta hand om den befintliga nivåskillnaden.

Projektfakta

Projekttyp

Markarbete, Plantering, VA, Yttre VA

Beställare

Peab Asfalt AB

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

februari 2022

Färdigställandetid

februari 2023

Projekttyp

Markarbete, Plantering, VA, Yttre VA

Beställare

Peab Asfalt AB

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

februari 2022

Färdigställandetid

februari 2023
Skrolla till toppen