VA-utbyggnad Almåsa huvuddel 2 och 3

VA-utbyggnad Almåsa huvuddel 2 och 3

VA-utbyggnad Almåsa huvuddel 2 och 3

Projektet omfattade en va-utbyggnad till 510st kolonier i Almåsa fritidsby. I utbyggnaden förlades nya spillvattenledningar i både självfall och tryck, vatten- och bevattningsledningar samt dagvattenledningar. Till varje koloni avsätts tre serviser, en bevattningsvatten-, en dicksvatten- och en spillvattenservis med tillhörande ventiler och brunnar.

VA-utbyggnad, Elarbete, Markarbete, Pumpstation

Malmö Stad

Utförandeentreprenad

2021-2022

Projektbeskrivning

Projektet omfattade en va-utbyggnad till 510st kolonier i Almåsa fritidsby. I utbyggnaden förlades nya spillvattenledningar i både självfall och tryck, vatten- och bevattningsledningar samt dagvattenledningar. Till varje koloni avsätts tre serviser, en bevattningsvatten-, en dicksvatten- och en spillvattenservis med tillhörande ventiler och brunnar.

Projektet bestod av  ca 20-30 000 meter ledning med dimensioner från 25mm till 200mm samt sättning av fyra pumpstationer.

I projektet gjordes även en samförläggning av fiber åt Malmö stadsnät.

Projektfakta

Projekttyp

VA-utbyggnad, Elarbete, Markarbete, Pumpstation

Beställare

Malmö Stad

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

februari 2021

Färdigställandetid

juli 2022

Projekttyp

VA-utbyggnad, Elarbete, Markarbete, Pumpstation

Beställare

Malmö Stad

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

februari 2021

Färdigställandetid

juli 2022
Skrolla till toppen