Anläggande av ny lokalgata i Skillinge

Anläggande av ny lokalgata i Skillinge

Anläggande av ny lokalgata i Skillinge

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Utförandetid

Projektbeskrivning

Projektet omfattade anläggandet av ca 145m ny lokalgata i Skillinge, Ängsgatan. Längs vägens västra sida har även en ny gång- och cykelväg byggts. Denna gångbana kommer bli upplyst med nya belysningsstolpar vilket har förberets med fundament och kabelskdydsrör i projektet. Omhändertagandet av regnvattnet görs med hjälp av en ny plantering innehållande regnbädd som anläggs mellan gatan och cykelbanan. I planteringen kommer nya träd att planteras.

Projekttyp
Markarbete, Plantering, Elarbete, VA

Beställare
Simrishamns Kommun

Entreprenadform
Totalentreprenad

Utförandetid
Mars 2021 – Maj 2021

Projektfakta

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Igångsättningstid

Färdigställandetid

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Igångsättningstid

Färdigställandetid

Skrolla till toppen