Anläggande av parkering och gata i Skillinge

Anläggande av parkering och gata i Skillinge

Anläggande av parkering och gata i Skillinge

Projektet omfattade byggnation av ny gata samt anläggande av omkringliggande ytor i tre etapper. En gata på ca 180m och en ny parkeringsplats på ca 2000 kvm anlades. I projektet byggdes även en 390m lång gång och cykelväg. Både den nya kör- och GC-bana kommer belysas av nya belysningsstolpar vilket förbereddes i projektet genom nya belysningsfundament och kabelskyddsrör. På de omkringliggande ytorna anlades planteringar och en damm för omhändertagandet av regnvatten.

Markarbete, Plantering, Elarbete, VA

Simrishamns Kommun

Totalentreprenad

2021-2021

Projektbeskrivning

Projektet omfattade byggnation av ny gata samt anläggande av omkringliggande ytor i tre etapper. En gata på ca 180m och en ny parkeringsplats på ca 2000 kvm anlades. I projektet byggdes även en 390m lång gång och cykelväg. Både den nya kör- och GC-bana kommer belysas av nya belysningsstolpar vilket förbereddes i projektet genom nya belysningsfundament och kabelskyddsrör. På de omkringliggande ytorna anlades planteringar och en damm för omhändertagandet av regnvatten.

Inom arbetsområdet färdigställdes 5 nya tomter genom schaktning och uppfyllning till rätta marknivåer.

Projektfakta

Projekttyp

Markarbete, Plantering, Elarbete, VA

Beställare

Simrishamns Kommun

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

maj 2021

Färdigställandetid

juli 2021

Projekttyp

Markarbete, Plantering, Elarbete, VA

Beställare

Simrishamns Kommun

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

maj 2021

Färdigställandetid

juli 2021
Skrolla till toppen