Anläggningsentreprenad, lokalgata i Skivarp

Anläggningsentreprenad, lokalgata i Skivarp

Anläggningsentreprenad, lokalgata i Skivarp

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Utförandetid

Projektbeskrivning

Entreprenaden avser utbyggnad av ny lokalgata i anslutning till Jasminvägen i Skivarp. Utbyggnaden omfattar anläggning av gata, vatten, spillvatten- och dagvattenledningar samt sättning av ny gatubelysning.

Projekttyp
Markarbete, VA-utbyggnad

Beställare
Skurups Kommun

Entreprenadsform
Utförandeentreprenad

Utförandetid
Oktober 2020 -Januari 2021

Projektfakta

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Igångsättningstid

Färdigställandetid

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Igångsättningstid

Färdigställandetid

Skrolla till toppen