Joel Simonsson

Överföringsledning från Hököpinge

Överföringsledning från Hököpinge

Projektet omfattar projektering samt utförande av VA-arbete. En överföringsledning av dricksvatten mellan Hököpinge och en anslutningspunkt i södra Åkarps kyrkoväg skall förläggas som schaktfri förläggning med tekniken styrbar borrning. Ledningssträckan är ca 2,1km och dimensioner upp till och med 560mm. Det ska även anläggas en tryckstegringsstation som ska höja trycket i dricksvattenledningen för att rätt […]

VA Nordic förvärvar Jämstorps Entreprenad AB

VA Nordic förvärvar Jämstorps Entreprenad AB

Pressmeddelande  VA Nordic, en ledande svensk leverantör av VA-arbeten och tjänster förvärvar Jämstorps Entreprenad AB. Trelleborg, 2 oktober 2023. VA Nordic har idag förvärvat Jämstorps Entreprenad AB. Bolaget har sitt säte i Tollarp och omsätter ca 120 miljoner kronor och har 40 anställda. I samband med VA Nordics förvärv återinvesterar säljaren en del av köpeskillingen. […]

VA Nordic förvärvar Svatek AB (VA-Teknik Scandinavia AB)

VA Nordic förvärvar Svatek AB (VA-Teknik Scandinavia AB)

Pressmeddelande  VA Nordic, en ledande svensk leverantör av VA-arbeten och tjänster förvärvar Svatek AB (VA-Teknik Scandinavia AB).  Trelleborg, 21 juni 2023. VA Nordic har idag förvärvat Svatek AB (VA-Teknik Scandinavia AB). Bolaget har sitt säte i Växjö och omsätter ca 90 miljoner kronor och har 20 anställda. I samband med VA Nordics förvärv återinvesterar säljarna […]

Ny etablering till miljöfabriken

Ny etablering till miljöfabriken

Projektet omfattade projektering, dimensioner och anläggning av en ny etablering på ca 10 000 kvm till miljöfabriken på 9E i Trelleborg. Marken består innan till hälften av en befintlig parkering och till hälften grönyta. Den befintliga grönytan ska fyllas upp och hårdgöras samt att vi även anlade öppna dagvattendiken för omhändertagande av dagvattnet. I projektet […]

Skrolla till toppen