Joel Simonsson

VA Nordic förvärvar Svatek AB (VA-Teknik Scandinavia AB)

VA Nordic förvärvar Svatek AB (VA-Teknik Scandinavia AB)

Pressmeddelande  VA Nordic, en ledande svensk leverantör av VA-arbeten och tjänster förvärvar Svatek AB (VA-Teknik Scandinavia AB).  Trelleborg, 21 juni 2023. VA Nordic har idag förvärvat Svatek AB (VA-Teknik Scandinavia AB). Bolaget har sitt säte i Växjö och omsätter ca 90 miljoner kronor och har 20 anställda. I samband med VA Nordics förvärv återinvesterar säljarna […]

Ny etablering till miljöfabriken

Ny etablering till miljöfabriken

Projektet omfattade projektering, dimensioner och anläggning av en ny etablering på ca 10 000 kvm till miljöfabriken på 9E i Trelleborg. Marken består innan till hälften av en befintlig parkering och till hälften grönyta. Den befintliga grönytan ska fyllas upp och hårdgöras samt att vi även anlade öppna dagvattendiken för omhändertagande av dagvattnet. I projektet […]

Skrolla till toppen