Bara Backar Etapp 2, Bara

Bara Backar Etapp 2, Bara

Bara Backar Etapp 2, Bara

Projektet avser markarbeten bestående av terrassering av kvartersmark, byggator, belysning, VA i gator samt servisanslutningar till samtliga fastigheter, park samt en torgyta på Bara Backar i Svedala kommun

Markarbete, Elarbete, VA, VA-utbyggnad, Plantering

Svedala kommun

Totalentreprenad

2023-2024

Projektbeskrivning

Bara Backar området är uppdelat i fyra etapper, etapp 0-3, och omfattar bostadsbebyggelse, ny förskola, infrastruktur som gator, VA inkl. två
dagvattendammar och belysning samt grönområden och lekplatser för lek och rekreation. Etapp 0-1 och 3 är färdigbyggda.

Detta projekt, etapp 2, avser markarbeten för sista etappen på Bara Backar. Projektet består i terrassering av kvartersmark, byggator, belysning, VA i gator samt servisanslutningar till samtliga fastigheter, park samt en torgyta.

Projektfakta

Projekttyp

Markarbete, Elarbete, VA, VA-utbyggnad, Plantering

Beställare

Svedala kommun

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

juni 2023

Färdigställandetid

november 2024

Projekttyp

Markarbete, Elarbete, VA, VA-utbyggnad, Plantering

Beställare

Svedala kommun

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

juni 2023

Färdigställandetid

november 2024
Skrolla till toppen