Bara backar

Bara backar

Bara backar

Bara Backar är ett nytt exploateringsområde för bostadsbebyggelse med ca 240 bostäder i form av friliggande bebyggelse, radhus, kedjehus, suterränghus och låga flerbostadshus samt en förskola med plats för ca 160 barn. Denna totalentreprenad omfattar mark- och anläggningsarbeten inklusive VA och övriga ledningsarbeten. Inom kvartersmark utförs matjordsavbaning och grovterrasering samt en stödmur på östra sidan av tomten.

Markarbete, Plantering, VA-utbyggnad, Schaktfri förläggning

Svedala kommun, Miljö och teknik

Utförandeentreprenad

2019-2022

Projektbeskrivning

Bara Backar är ett nytt exploateringsområde för bostadsbebyggelse med ca 240 bostäder i form av friliggande bebyggelse, radhus, kedjehus, suterränghus och låga flerbostadshus samt en förskola med plats för ca 160 barn. Denna totalentreprenad omfattar mark- och anläggningsarbeten inklusive VA och övriga ledningsarbeten. Inom kvartersmark utförs matjordsavbaning och grovterrasering samt en stödmur på östra sidan av tomten. 

Projektfakta

Projekttyp

Markarbete, Plantering, VA-utbyggnad, Schaktfri förläggning

Beställare

Svedala kommun, Miljö och teknik

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

februari 2019

Färdigställandetid

december 2022

Projekttyp

Markarbete, Plantering, VA-utbyggnad, Schaktfri förläggning

Beställare

Svedala kommun, Miljö och teknik

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

februari 2019

Färdigställandetid

december 2022
Skrolla till toppen