Buss 177 Etapp 2, Staffanstorp

Buss 177 Etapp 2, Staffanstorp

Buss 177 Etapp 2, Staffanstorp

Projektet avser upprustning av befintliga busshållplatser vid Tingsvägen och Storgatan utmed Malmövägen i Staffanstorps kommun

Markarbete, Elarbete, VA

Staffanstorps kommun

Utförandeentreprenad

2023-2023

Projektbeskrivning

Projektet avser upprustning av befintliga busshållplatser vid Tingsvägen och Storgatan utmed Malmövägen i Staffanstorps kommun. Området består idag i huvudsak av gator, vägar och byggnader intill. I anslutning till området och hållplatserna så finns det vägar, gång- och cykelbanor.

Projektfakta

Projekttyp

Markarbete, Elarbete, VA

Beställare

Staffanstorps kommun

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

maj 2023

Färdigställandetid

augusti 2023

Projekttyp

Markarbete, Elarbete, VA

Beställare

Staffanstorps kommun

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

maj 2023

Färdigställandetid

augusti 2023
Skrolla till toppen