Kategori: Marksanering

VA-utbyggnad, Heingetorp

VA-utbyggnad, Heingetorp

Projektet avser utbyggnad av spillvattenledningar till totalt 22 stycken fastigheter i Sjöbo kommun.Aktuella fastigheter har idag en kommunal anslutning till spillvatten men systemet ett vakuumsystem som lider av stora driftsproblem och behöverdärför ersättas. Det äldre vakuumsystemet kommer att ersättas med en nytt tryckavloppsystem där varje enskild fastighet får en ny pumpenhet. Projektet innefattar utbyggnad av:22 […]

Måns Nils Torg

Måns Nils Torg

Projektet avser VA-sanering och ombyggnad av Måns Nils torg i Borrby. Befintliga dag-, spill- och vattenledningar med tillhörande ventiler och brunnar rivs och ersätts med nya. Samtliga fastigheter utmed torget får även nya förbindelsepunkter för dag-, spill- och vattenanslutning. Den befintliga överbyggnaden kommer rivas samt asfalten på det befintliga torgområde. För anläggande av ny belysningsanläggning […]

Tillbyggnad idrottshall Smyge

Tillbyggnad idrottshall Smyge

Projektet omfattar markarbetet och för en ny tillbyggnad avsedd för truppgymnastik i Smyge. Hallen kommer användas av Östra Torp GF som är Trelleborgs största gymnastikförening som bedriver truppgymnastik för barn och ungdomar. Tillbyggnaden ansluter till den redan befintliga idrottshallen. I projektet ingår projektering dimensionering, utsättning och inmätning, marksanering, tillverkning, leverans och montage av markentreprenaden.

Skrolla till toppen