VA-utbyggnad, Heingetorp

VA-utbyggnad, Heingetorp

VA-utbyggnad, Heingetorp

Projektet avser utbyggnad av spillvattenledningar till totalt 22 stycken fastigheter i Sjöbo kommun. Aktuella fastigheter har idag en kommunal anslutning till spillvatten men systemet ett vakuumsystem som lider av stora driftsproblem och behöver därför ersättas. Det äldre vakuumsystemet kommer att ersättas med en nytt tryckavloppsystem där varje enskild fastighet får en ny pumpenhet.

VA, VA-utbyggnad, Elarbete, Markarbete, Marksanering

Sjöbo kommun

Utförandeentreprenad

2023-2023

Projektbeskrivning

Projektet avser utbyggnad av spillvattenledningar till totalt 22 stycken fastigheter i Sjöbo kommun.
Aktuella fastigheter har idag en kommunal anslutning till spillvatten men systemet ett vakuumsystem som lider av stora driftsproblem och behöver
därför ersättas. Det äldre vakuumsystemet kommer att ersättas med en nytt tryckavloppsystem där varje enskild fastighet får en ny pumpenhet.

Projektet innefattar utbyggnad av:
22 st enskilda pumpenheter (Typ LPS)
ca 200 m vattenledning
ca 1300 m tryckspilledning
ca 500 m infodring av tryckspilledning i befintliga vacuumledningar

Projektfakta

Projekttyp

VA, VA-utbyggnad, Elarbete, Markarbete, Marksanering

Beställare

Sjöbo kommun

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

april 2023

Färdigställandetid

juli 2023

Projekttyp

VA, VA-utbyggnad, Elarbete, Markarbete, Marksanering

Beställare

Sjöbo kommun

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

april 2023

Färdigställandetid

juli 2023
Skrolla till toppen