Förbättring av utlopp Bredbäck

Förbättring av utlopp Bredbäck

Förbättring av utlopp Bredbäck

Projektet omfattade åtgärder till förbättringar på den befintliga anläggningen och dagvattenledningen. Syftet med projektet var att förbättra utloppet som inte funkade som det var tänkt och att säkerställa att Bredbäcks vatten kunde nå havet och samtidigt förhindra att havet trycka upp det i ledningen. Projektet var beläget mellan Bjärred och Lomma och utmed Södra Västkusvägen.

Markarbete, Elarbete, VA, Förbipumpning

VA SYD

Totalentreprenad

2021-2021

Projektbeskrivning

Projektet omfattade åtgärder till förbättringar på den befintliga anläggningen och dagvattenledningen. Syftet med projektet var att förbättra utloppet som inte funkade som det var tänkt och att säkerställa att Bredbäcks vatten kunde nå havet och samtidigt förhindra att havet trycka upp det i ledningen. Projektet var beläget mellan Bjärred och Lomma och utmed Södra Västkusvägen.

Bredbäck som vattendrag avslutas av ett kanaliserat dike och utloppet av Bredbäck ansluter mot havet. Ledningen är ca 70 meter lång och passerar en kammare med ett stort lock, som hade dålig bärighet som byttes ut i projektet. I utloppet har en ny vägg gjutits samt att en backventil med dimensionen 1200mm och en inspektionslucka har satts in. Detta för att säkerställa att havet inte trycker upp i ledningen igen.

En dagvattenpumpstation finns i anslutning till ledningen som möjliggör att Bredbäcks vatten kan pumpas ut via ledningar och därmed nå havet även då vattenståndet i havet är högt. Dessa ledningar har rivits och nya rostfria rör har monterats.

Vid inloppet till det kanaliserade diket har nya L-stöd monterats då den gamla stödmuren hade raserat. Även omkringliggande ytor har fått ny asfaltsbeläggning.

Under hela projektet har vi förbipumpat vatten från Bredbäck till havet för att säkerställa en fortsatt drift och en säker arbetsmiljö.

Projektfakta

Projekttyp

Markarbete, Elarbete, VA, Förbipumpning

Beställare

VA SYD

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

juni 2021

Färdigställandetid

oktober 2021

Projekttyp

Markarbete, Elarbete, VA, Förbipumpning

Beställare

VA SYD

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

juni 2021

Färdigställandetid

oktober 2021
Skrolla till toppen