Gamla Haga – Dagvattensystem

Gamla Haga – Dagvattensystem

Gamla Haga – Dagvattensystem

Projektet omfattade projektering och dimensionering av mark och VA, anläggning av ett dagvattensystem med självfall och svackdike med gatsten av kullersten och infiltrationsmöjlighet längs befintliga gator med raingardens. Projektet omfattade även utbyte av befintliga vattenledningar till nya PE ledningar och återställning av gator och markytor likt befintligt. Under garantitiden ingår även drift och underhåll.

Markarbete, Plantering, VA-förnyelse

Vellinge kommun

Totalentreprenad

2021-2022

Projektbeskrivning

Projektet omfattade projektering och dimensionering av mark och VA, anläggning av ett dagvattensystem med självfall och svackdike med gatsten av kullersten och infiltrationsmöjlighet längs befintliga gator med raingardens. Innan påkoppling till kommunalt dagvattennät gjordes en fördröjning av dagvattnet. Projektet omfattade även utbyte av befintliga vattenledningar till nya PE ledningar och återställning av gator och markytor likt befintligt. Under garantitiden ingår även drift och underhåll.

Projektfakta

Projekttyp

Markarbete, Plantering, VA-förnyelse

Beställare

Vellinge kommun

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

juli 2021

Färdigställandetid

maj 2022

Projekttyp

Markarbete, Plantering, VA-förnyelse

Beställare

Vellinge kommun

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

juli 2021

Färdigställandetid

maj 2022
Skrolla till toppen