Huvudled upphandling elrör, Staffanstorp

Huvudled upphandling elrör, Staffanstorp

Huvudled upphandling elrör, Staffanstorp

Projektet en totalentreprenad med bland annat projektering, schaktning och förläggning av kabelskyddsrör för högspänningskablar på 24 kV och 12 kV samt för fiber.

Gata, Markarbete, Elarbete

Staffanstorps Energi

Totalentreprenad

2024-2024

Projektbeskrivning

Projektet en totalentreprenad med bland annat projektering, schaktning och förläggning av kabelskyddsrör för högspänningskablar på 24 kV och 12 kV samt för fiber.

Sträckningen på projektet uppgår till cirka 3 km och kommer att inkludera mellan 8 till 14 kabelskyddsrör. Utbredningen sträcker sig från västra Staffanstorp till östra och kopplar samman Västra Station med Östra Station. Förutom traditionell schaktning kommer även att schaktfri förläggning att genomföras för att minimera störning på trafiken.

Projektfakta

Projekttyp

Gata, Markarbete, Elarbete

Beställare

Staffanstorps Energi

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

februari 2024

Färdigställandetid

december 2024

Projekttyp

Gata, Markarbete, Elarbete

Beställare

Staffanstorps Energi

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

februari 2024

Färdigställandetid

december 2024
Skrolla till toppen