Integritetspolicy

Allmänt
Vi på VA Gruppen värnar om din integritet.
 För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. I alla sammanhang när vi behandlar personuppgifter vidtag lämpliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, spridning, ändring eller förstörelse. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Vi har därför har vi upprättat denna integritetspolicy för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter. I denna policy beskriver vi också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Behandling av personuppgifter på VA Gruppen 
Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom koncernens verksamhet är nedan angivna personuppgiftsansvariga. 

  • VA Gruppen Entreprenad AB (Org nr. 556187-6631) 
  • VA Gruppen Drift AB (Org nr. 556172-1829) 
  • VA Gruppen Kabel AB (Org nr. 556472-2543) 
  • VA Gruppen Maskin AB (Org nr. 556574-4967) 
  • VA Gruppen Film- & Spolbilar AB (Org nr. 556387-3321) 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Anställd
Som anställd i koncernen behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress, telefon nr och mailadress, bankkonto för löneutbetalning och kontaktuppgifter du angett som närmast anhörig samt foto för ID06 kort. Vi har ett avtal med företagshälsovård med regelbundna hälsoundersökningar. Journaler för dina hälsoundersökningar är sekretessbelagda och vi som arbetsgivare tar inte del av resultatet. Dina utbildningar du får genom oss registreras på ditt id06, du behöver själv godkänna att utbildningarna läggs in. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal. 

Kund eller beställare 
Som kund eller beställare hos oss behandlar vi i huvudsak ditt namn, kontaktuppgifter, relevant information för oss för att kunna utföra den tjänsten du köper. Om vi utför arbete med rotavdrag behöver vi även ditt personnummer.  Vi sparar uppgifterna för att kunna lämna offert, utföra arbetet samt under garantitiden. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig och för att uppfylla regler i lag och bokföringslag.  

Personuppgiftsbiträden 
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system, projekt och tidföringssystem, företagshälsovård, eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga 
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Till exempel till myndigheter som Skatteverket som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.  

Hemsida
Via hemsidan kan du som besökare fylla i ett formulär och skicka in till oss. Vi samlar då in informationen i kontaktsyfte och för att eventuellt kunna hantera ditt ärande. Informationen du ger till oss gallras 1 gång om året från hemsidans register. Innan du kan skicka in en förfrågan till oss behöver du godkänna att vi sparar dina uppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Ett exempel är under garantitiden på utförda arbeten. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. 

Vad är dina rättigheter som registrerad? 
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. 
Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. 
Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter. 
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta HR-ansvarig som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du överst på sidan under fliken kontakt. Det går även bra att ringa växeln på nummer 0410-107 13 eller maila till info@va-gruppen.se  

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen/i personalhandboken. 

Skrolla till toppen