Intervju med Matilda Andersson

Vad gjorde du innan du började arbeta på VA Gruppen

Innan jag började på VA gruppen jobbade jag som platschef på Peab Anläggning AB. Jag jobbade ute i produktionen med diverse uppdrag. Uppdrag bland annat i form av att anlägga stödmurar, VA-saneringar, nya exploateringsprojekt, byte av dricksvattenledningar, utbyggnad av hamnar och nya serviser

Vad innebär ditt jobb som driftingenjör på VA gruppen?

I mitt jobb som driftingenjör på VA gruppen har jag lite olika arbetsuppgifter. Dels hjälper jag våran driftavdelning med tillstånd och planering inför arbeten och dels tar jag fram underlag till kommunerna samt följer upp resultat från läcksökningen vi utför. Jag jobbar även som arbetsledare ute på projekt, vilket innebär både inmätning och utsättning, möten med beställare och planering samt samordning på plats.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att jag får vara med och bygga ut våra samhällen och bidra till att alla funktioner som många tar för givet, så som rent dricksvatten i kranen och ett fungerande avlopp, faktiskt fungerar och utvecklas till det bättre.

Varför har du valt just detta yrke?

Jag har valt detta yrke för att det är ett varierande yrke och innebär att jag får vara ute på projekten och se när allt tar form och växer fram.

Varför beslöt du dig att arbete på VA gruppen?

Jag fastnade för VA-gruppen för att det är ett företag som vågar satsa på ny teknik, nya metoder och som har stora resurser in-house.

Kort om Matilda

  • Namn: Matilda Andersson 
  • Yrke: Driftingenjör
  • Bor: Anderslöv
  • Utbildning: Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad
  • Anställd sedan: 2021
Skrolla till toppen