Kabel

VA Gruppen förlägger alla typer av kablar och kabelskyddsrör, dels i samförläggningar, dels i enskilda kabelprojekt. En stor del av vår kabelförläggning utförs i Kalmar/Öland regionen. Under år 2020 har vi förlagt ca. 8 mil distributionskablar åt E.ON uteslutande på ÖlandNågra av våra beställare är Vattenfall Nordic ServicesONE NordicKraftringen ServiceSkandinavisk Elkraft och ElTel Networks. 

Ett mindre affärsområde för våra fräsar är åt Mysinge Stenhuggeri där vi hjälper dem att såga i sten istället för traditionell sprängning där de sedan bryter upp sten för vidare bearbetning. 

Nerfräsning av kablar

En framgångsrik metod vi använder på Öland är att vi fräser ner kablar och rör i kalkberget med hjälp av ett fräshjul likt en stor sågVi har möjlighet att fräsa ner till ett djup på 115 cm med en bredd på 24 cmUnder 2020 har vi totalt fräst ca. 16 km på Öland. 

Skrolla till toppen