Korsavadskolan etapp 1

Korsavadskolan etapp 1

Korsavadskolan etapp 1

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Utförandetid

Projektbeskrivning

Projektet omfattade projektering och ombyggnad av södra delen av Korsavadskolan i Simrishamn. Skolgården och ombyggnaden var på ca 4000 m2. Ombyggnaden innehöll bland annat byggnation av en multisportarna, montering av diverse utrustning samt färdigställande av gångar samt singel-, asfalt- och grönytor

 

Projekttyp
Markarbete, Elarbete, Plantering, VA

Beställare
Simrishamns kommun

Entreprenadform
Totalentreprenad

Utförandetid
September 2020 – November 2020

Projektet omfattade projektering och ombyggnad av södra delen av Korsavadskolan i Simrishamn. Skolgården och ombyggnaden var på ca 4000 m2. Ombyggnaden innehöll bland annat byggnation av en multisportarna, montering av diverse utrustning samt färdigställande av gångar samt singel-, asfalt- och grönytor

 

Projekttyp
Markarbete, Elarbete, Plantering, VA

Beställare
Simrishamns kommun

Entreprenadform
Totalentreprenad

Utförandetid
September 2020 – November 2020

Projektfakta

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Igångsättningstid

Färdigställandetid

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Igångsättningstid

Färdigställandetid

Skrolla till toppen