Korsavadskolan etapp 2

Korsavadskolan etapp 2

Korsavadskolan etapp 2

Projektet omfattade projektering och ombyggnad av norra delen av Korsavadskolan i Simrishamn. Skolgården och ombyggnaden är på ca 2500 m2. Ombyggnaden innehåller bland annat byggnation av utegym, amiteater, scen, ånetrappa och montering av diverse utrustning samt färdigställande av gångar samt platt-, asfalt- och grönytor.

Markarbete, Elarbete, Plantering, VA

Simrishamns kommun

Totalentreprenad

2021-2022

Projektbeskrivning

Projektet omfattade projektering och ombyggnad av norra delen av Korsavadskolan i Simrishamn. Skolgården och ombyggnaden är på ca 2500 m2. Ombyggnaden innehåller bland annat byggnation av utegym, amiteater, scen, ånetrappa och montering av diverse utrustning samt färdigställande av gångar samt platt-, asfalt- och grönytor.

Projektfakta

Projekttyp

Markarbete, Elarbete, Plantering, VA

Beställare

Simrishamns kommun

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

juni 2021

Färdigställandetid

januari 2022

Projekttyp

Markarbete, Elarbete, Plantering, VA

Beställare

Simrishamns kommun

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

juni 2021

Färdigställandetid

januari 2022
Skrolla till toppen