Korsavadskolan etapp 2

Projektet omfattar projektering och ombyggnad av norra delen av Korsavadskolan i Simrishamn. Skolgården och ombyggnaden är på ca 2500 m2. Ombyggnaden innehåller bland annat byggnation av utegym, amiteater, scen, ånetrappa och montering av diverse utrustning samt färdigställande av gångar samt platt-, asfalt- och grönytor.

 

Projekttyp
Markarbete, Elarbete, Plantering, VA

Beställare
Simrishamns kommun

Entreprenadform
Totalentreprenad

Utförandetid
Juni 2021 – Oktober 2021

 

Skrolla till toppen