Ledningsförnyelse Snogeröd

Ledningsförnyelse Snogeröd

Ledningsförnyelse Snogeröd

Projektet omfattar ledningsförnyelse av vatten- och spillvattennätet i Snogeröd. Entreprenaden innebär projektering och utförande av nya vattenledningar inklusive nya vattenserviser och ventiler samt komplettering med spolbrunnar på de spillvattenserviser som idag saknar detta.

Markarbete, VA, Schaktfri förläggning

Höörs kommun

Totalentreprenad

2021-2021

Projektbeskrivning

Projektet omfattar ledningsförnyelse av vatten- och spillvattennätet i Snogeröd. Entreprenaden innebär projektering och utförande av nya vattenledningar inklusive nya vattenserviser och ventiler samt komplettering med spolbrunnar på de spillvattenserviser som idag saknar detta. I projektet förläggs ledningar med dimensioner upp till 400 mm och även schaktfri förläggning med styrbar borrning

Projektfakta

Projekttyp

Markarbete, VA, Schaktfri förläggning

Beställare

Höörs kommun

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

mars 2021

Färdigställandetid

september 2021

Projekttyp

Markarbete, VA, Schaktfri förläggning

Beställare

Höörs kommun

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

mars 2021

Färdigställandetid

september 2021
Skrolla till toppen