Ledningsförnyelse Tibast- och Porsgränd i Bara

Ledningsförnyelse Tibast- och Porsgränd i Bara

Ledningsförnyelse Tibast- och Porsgränd i Bara

Projektet avsåg nyförläggning av vattenledningar, med tillhörande servisomkopplingar samt byte av brandposter. I projektet Ingick även byte av enstaka rännstensbrunnar. Befintligt spill- och dagvattensystem förblev intakta.

VA-förnyelse, Plantering, Elarbete

Svedala kommun

Utförandeentreprenad

2021-2022

Projektbeskrivning

Projektet avsåg nyförläggning av vattenledningar, med tillhörande servisomkopplingar samt byte av brandposter. I projektet förlades ca 600m vattenledningar med dimensioner upp till 110PE. I projektet i gick även byte av enstaka rännstensbrunnar. Befintligt spill- och dagvattensystem förblev intakta. Gångarna har tidigare varit bevuxna och i projektet ingick att bryta och transportera iväg träds och buskars rotsystem. I samband med återställning av gångarna anlades växtbäddar på den enskildes fastighet. Växtbäddar anlades även på kommunal mark.

Projektfakta

Projekttyp

VA-förnyelse, Plantering, Elarbete

Beställare

Svedala kommun

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

september 2021

Färdigställandetid

maj 2022

Projekttyp

VA-förnyelse, Plantering, Elarbete

Beställare

Svedala kommun

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

september 2021

Färdigställandetid

maj 2022
Skrolla till toppen