Måns Nils Torg

Måns Nils Torg

Måns Nils Torg

Projektet avser VA-sanering och ombyggnad av Måns Nils torg i Borrby. Befintliga dag-, spill- och vattenledningar med tillhörande ventiler och brunnar rivs och ersätts med nya. Samtliga fastigheter utmed torget får även nya förbindelsepunkter för dag-, spill- och vattenanslutning.

VA-sanering, VA, Elarbete, Marksanering, Plantering, Markarbete

Simrishamns kommun, Österlen VA AB

Utförandeentreprenad

2022-2022

Projektbeskrivning

Projektet avser VA-sanering och ombyggnad av Måns Nils torg i Borrby. Befintliga dag-, spill- och vattenledningar med tillhörande ventiler och brunnar rivs och ersätts med nya. Samtliga fastigheter utmed torget får även nya förbindelsepunkter för dag-, spill- och vattenanslutning.

Den befintliga överbyggnaden kommer rivas samt asfalten på det befintliga torgområde. För anläggande av ny belysningsanläggning kommer ledningsdragning att göras avseende detta.

Slutligen kommer torget kommer byggas om genom att anlägga nya parkeringsytor, trottoarer, gator (ny överbyggnad och asfalt) samt ytor innehållande bland annat smågatsten, pimpsten, pergola, bänkar, bord, skulpturer, pumpinstallation.

Projektfakta

Projekttyp

VA-sanering, VA, Elarbete, Marksanering, Plantering, Markarbete

Beställare

Simrishamns kommun, Österlen VA AB

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

februari 2022

Färdigställandetid

augusti 2022

Projekttyp

VA-sanering, VA, Elarbete, Marksanering, Plantering, Markarbete

Beställare

Simrishamns kommun, Österlen VA AB

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

februari 2022

Färdigställandetid

augusti 2022
Skrolla till toppen