Markarbete Tisteln 2 i Simrishamn

Markarbete Tisteln 2 i Simrishamn

Markarbete Tisteln 2 i Simrishamn

Projektet omfattade all markarbete och ledningsförläggning på fastigheten Tisteln 2 i Simrishamn som är ca 7500 m2 stor. I projektet grundlades det bland annat för ett ny varuhus på ca 1260 m2 och för ett varuintag på ca 200 m2. För parkerings- och leveransmöjligheter görs det en asfalterad parkering- och leveransyta på ca 2000 m2.

Markarbete, Plantering, VA, Yttre VA

Peab Asfalt AB

Utförandeentreprenad

2021-2021

Projektbeskrivning

Projektet omfattade all markarbete och ledningsförläggning på fastigheten Tisteln 2 i Simrishamn som är ca 7500 m2 stor. I projektet grundlades det bland annat för ett ny varuhus på ca 1260 m2 och för ett varuintag på ca 200 m2. För parkerings- och leveransmöjligheter görs det en asfalterad parkering- och leveransyta på ca 2000 m2.

Större delen av dagvattnet kommer tas om hand inom fastigheten genom att allt vattnet leds ut i en ny damm som anläggs på fastighetens södra sida. Dagvattenbrunnarna som placeras i den asfalterade ytan leds via en ny oljeavskiljare, som anläggs i projektet, ut i dammen.

Omkringliggande mark finplaneras till en kuperad terräng och utgör ca 4000 m2 plantering och grönytor.

Projektfakta

Projekttyp

Markarbete, Plantering, VA, Yttre VA

Beställare

Peab Asfalt AB

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

juli 2021

Färdigställandetid

oktober 2021

Projekttyp

Markarbete, Plantering, VA, Yttre VA

Beställare

Peab Asfalt AB

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

juli 2021

Färdigställandetid

oktober 2021
Skrolla till toppen