Markarbete Yxan 4 i Sjöbo

Markarbete Yxan 4 i Sjöbo

Markarbete Yxan 4 i Sjöbo

Projektet omfattar all markarbete och ledningsförläggning på fastigheten Yxan 4 i Sjöbo som är ca 10000 m2 stor. I projektet grundläggs det bland annat för en ny padelhall på ca 3000 m2. För parkeringsmöjlighet görs det en asfalterad parkeringsyta på ca 3300 m2.

Markarbete, Plantering, VA, Yttre VA

Peab Asfalt AB

Utförandeentreprenad

2021-2021

Projektbeskrivning

Projektet omfattar all markarbete och ledningsförläggning på fastigheten Yxan 4 i Sjöbo som är ca 10000 m2 stor. I projektet grundläggs det bland annat för en ny padelhall på ca 3000 m2. För parkeringsmöjlighet görs det en asfalterad parkeringsyta på ca 3300 m2.

Allt dagvattnet kommer tas om hand inom fastigheten genom att allt vattnet leds ut i två nya öppna diken som anläggs på fastighetens östra och södra sida.

Omkringliggande mark finplaneras och utgör ca 3500 m2 grönytor med diken inkluderat

Projektfakta

Projekttyp

Markarbete, Plantering, VA, Yttre VA

Beställare

Peab Asfalt AB

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

juni 2021

Färdigställandetid

oktober 2021

Projekttyp

Markarbete, Plantering, VA, Yttre VA

Beställare

Peab Asfalt AB

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

juni 2021

Färdigställandetid

oktober 2021
Skrolla till toppen