Ny etablering till miljöfabriken

Ny etablering till miljöfabriken

Ny etablering till miljöfabriken

Projektet omfattade projektering, dimensioner och anläggning av en ny etablering på ca 10 000 kvm till miljöfabriken på 9E i Trelleborg. Marken består innan till hälften av en befintlig parkering och till hälften grönyta. Den befintliga grönytan ska fyllas upp och hårdgöras samt att vi även anlade öppna dagvattendiken för omhändertagande av dagvattnet. I projektet gjorde även förberedelser för framtida belysningsarbeten.

Markarbete, Elarbete, Yttre VA, VA

Miljöfabriken 2000 AB

Totalentreprenad

2021-2021

Projektbeskrivning

Projektet omfattade projektering, dimensioner och anläggning av en ny etablering på ca 10 000 kvm till miljöfabriken på 9E i Trelleborg. Marken består innan till hälften av en befintlig parkering och till hälften grönyta. Den befintliga grönytan ska fyllas upp och hårdgöras samt att vi även anlade öppna dagvattendiken för omhändertagande av dagvattnet. I projektet gjorde även förberedelser för framtida belysningsarbeten.

Projektfakta

Projekttyp

Markarbete, Elarbete, Yttre VA, VA

Beställare

Miljöfabriken 2000 AB

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

april 2021

Färdigställandetid

juni 2021

Projekttyp

Markarbete, Elarbete, Yttre VA, VA

Beställare

Miljöfabriken 2000 AB

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

april 2021

Färdigställandetid

juni 2021
Skrolla till toppen