Ny pumpstation Bornholmsgatan i Ystad

Ny pumpstation Bornholmsgatan i Ystad

Ny pumpstation Bornholmsgatan i Ystad

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Utförandetid

Projektbeskrivning

Projektet omfattade byggnation av ny avloppspumpstation med överbyggnad på Bornholmsgatan i Ystad. För att kunna utföra schaktarbete på ett säkert sätt på önskad placering utfördes spontning och grundvattensänkning. Omkoppling gjordes av självfallsledningar upp till 450mm samt på 160mm tryckspillsledning. Kammaren till den befintliga pumpstationen revs också i entreprenaden.

Komplexiteten i detta projekt var framförallt schaktdjupet samt hantering och omdirigeringen av den trafik som kommer från hamnen på E65an.

Projekttyp
Pumpstation, Markarbete, VA, Elarbete

Beställare
Ystad Kommun

Entreprenadform
Totalentreprenad

Utförandetid
Oktober 2020 – December 2020

Projektfakta

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Igångsättningstid

Färdigställandetid

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Igångsättningstid

Färdigställandetid

Skrolla till toppen