Nybyggnation av avloppsrenings-verk i Billinge

Nybyggnation av avloppsrenings-verk i Billinge

Nybyggnation av avloppsrenings-verk i Billinge

Projektet omfattar utförande av mark-, ledningsarbeten och betongarbete vid nybyggnation av avloppsreningsverk.

VA, Yttre VA, Markarbete

Emendo

Totalentreprenad

Okt 2022 - Juli 2023

Projektbeskrivning

Projektet omfattar utförande av mark-, ledningsarbeten och betongarbete vid nybyggnation av avloppsreningsverk.

Projektfakta

Projekttyp

VA, Yttre VA, Markarbete

Beställare

Emendo

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

oktober 2022

Färdigställandetid

juli 2023

Projekttyp

VA, Yttre VA, Markarbete

Beställare

Emendo

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

oktober 2022

Färdigställandetid

juli 2023
Skrolla till toppen