Ombyggnad Oxie pumpstation

Ombyggnad Oxie pumpstation

Ombyggnad Oxie pumpstation

Projektet omfattar markarbeten vid modernisering av den befintliga pumpstationen i Oxie. En ny pumpsump med överbyggnad byggs i BTG kommer placeras strax söder om befintlig station och ett nytt ställverk och reservkraft kommer att byggas på området.

Pumpstation, Markarbete, VA, Elarbete

AF Bygg Syd AB

Totalentreprenad

2021-2022

Projektbeskrivning

Projektet omfattar markarbeten vid modernisering av den befintliga pumpstationen i Oxie. Oxie Pumpstation är gammal och behov av modernisering. Pumpstationen består i dag av en sump som är utrustad med fyra dränkbara pumpar. Pumparna arbetar i lite olika område
beroende på flödesvariationerna. Pumpsump är undermålig och behöver förnyas vilket kommer göras i projektet. En ny pumpsump med överbyggnad byggs i BTG kommer placeras strax söder om befintlig station och ett nytt ställverk och reservkraft kommer att byggas på området.

Det finns i dag befintliga bassänger som ska användas i projektet. I dagsläget används de inte men VA SYD vill använda dessa som ett utjämningsmagasin (då pumparna i sumpen inte kan ta emot inkommande flöde) innan bräddning ut till yttre miljö. Funktionen
behöver kontrolleras och samtidigt vill VA SYD även implementera återföring av spillvatten till den nya sumpen.

Projektfakta

Projekttyp

Pumpstation, Markarbete, VA, Elarbete

Beställare

AF Bygg Syd AB

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

oktober 2021

Färdigställandetid

september 2022

Projekttyp

Pumpstation, Markarbete, VA, Elarbete

Beställare

AF Bygg Syd AB

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

oktober 2021

Färdigställandetid

september 2022
Skrolla till toppen