Ombyggnad Oxie pumpstation

Ombyggnad Oxie pumpstation

Ombyggnad Oxie pumpstation

Projektet omfattar markarbeten vid modernisering av pden befintliga pumpstationen i Oxie. En ny pumpsump med överbyggnad byggs i BTG kommer placeras strax söder om befintlig station och ett nytt ställverk och reservkraft kommer att byggas på området.

Pumpstation, Markarbete, VA, Elarbete

AF Bygg Syd AB

Totalentreprenad

2021-2023

Projektbeskrivning

Projektet omfattade markarbeten vid modernisering av den befintliga pumpstationen i Oxie. Oxie Pumpstation var gammal och behov av modernisering. Pumpstationen bestod av en sump som var utrustad med fyra dränkbara pumpar. Pumparna arbetar i lite olika område
beroende på flödesvariationerna. Pumpsumpen var undermålig och behövde förnyas vilket gjordes i projektet. En ny pumpsump med överbyggnad byggdes i betong och placerades strax söder om den befintliga pumpstationen och ett nytt ställverk och reservkraft byggdes på området.

Befintliga bassänger på området gjordes om så de kan användas som utjämningsmagasin i de fall inte pumparna klarar ta emot det inkommande flödet. I projektet grävdes även en tryckledning i dimensionen 160mm från magasinet för att kunna återföra spillvattnet in till sumpstationen igen när pumparna åter kan ta emot flödet.

I projektet har förläggning av spillvattenledningar upp till 600mm betong gjorts samt vattenledning upp till 160mm.

Projektfakta

Projekttyp

Pumpstation, Markarbete, VA, Elarbete

Beställare

AF Bygg Syd AB

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

oktober 2021

Färdigställandetid

maj 2023

Projekttyp

Pumpstation, Markarbete, VA, Elarbete

Beställare

AF Bygg Syd AB

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

oktober 2021

Färdigställandetid

maj 2023
Skrolla till toppen