Omläggning av 700-ledning

Omläggning av 700-ledning

Omläggning av 700-ledning

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Utförandetid

Projektbeskrivning

Projektet omfattade en omläggning av en ledning med en dimension på 700mm i samband med ett järnvägsbygge. Projektet var ett intensivt projekt som varade i 2 dagar med aktivt arbete i 24 timmar per dygn.  

Projekttyp
VA

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Utförandetid
Oktober 2021 – Oktober 2021

Projektfakta

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Igångsättningstid

Färdigställandetid

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Igångsättningstid

Färdigställandetid

Skrolla till toppen