Överföringsledning från Hököpinge

Överföringsledning från Hököpinge

Överföringsledning från Hököpinge

Projektet omfattar projektering samt utförande av VA-arbete. En överföringsledning av dricksvatten mellan Hököpinge och en anslutningspunkt i södra Åkarps kyrkoväg skall förläggas som schaktfri förläggning med tekniken styrbar borrning. Ledningssträckan är ca 2,1km och dimensioner upp till och med 560mm. Det ska även anläggas en tryckstegringsstation som ska höja trycket i dricksvattenledningen för att rätt tryck skall kunna levereras till slutanvändaren.

VA

Vellinge Kommun

Totalentreprenad

2023-2024

Projektbeskrivning

Projektet omfattar projektering samt utförande av VA-arbete. En överföringsledning av dricksvatten mellan Hököpinge och en anslutningspunkt i södra Åkarps kyrkoväg skall förläggas som schaktfri förläggning med tekniken styrbar borrning.

Ledningssträckan är ca 2,1km och dimensioner upp till och med 560mm. Det ska även anläggas en tryckstegringsstation som ska höja trycket i dricksvattenledningen för att rätt tryck skall kunna levereras till slutanvändaren.

Vellinge kommuns översiktsplan pekas byarna Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie ut som ”växande robusta byar i backarna utmed järnvägen”. Kommunens prognos över befolkningstillväxten i dessa byar visar att dess invånarantal förväntas nästintill fördubblas till år 2050. För att tillgodose behovet av dricksvatten i byarna både idag och i framtiden behöver kapaciteten i systemet byggas ut. En genomförd förstudie visar att Arrie, Västra Ingelstad och östra Grevie lämpligen förses med dricksvatten via en ny överföringsledning direkt från Sydvattens inkommande ledningar istället för som idag via Vellinge tätort.

Projektfakta

Projekttyp

VA

Beställare

Vellinge Kommun

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

september 2023

Färdigställandetid

maj 2024

Projekttyp

VA

Beställare

Vellinge Kommun

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

september 2023

Färdigställandetid

maj 2024
Skrolla till toppen