Parkering Simrishamn 2:1

Parkering Simrishamn 2:1

Parkering Simrishamn 2:1

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Utförandetid

Projektbeskrivning

Projektet omfattade projektering, dimensionering och anläggande av ny parkering med tillhörande plantering på fastigheten Simrishamn 2:1 vid Jonebergsområdet i anslutning till Backstugans förskola i Simrishamn. Den nya parkeringen är en grusparkering som uppgår till ca 620 m2 parkeringsyta. Planteringarna runt om parkeringen som också fungerar som fördröjning av regn- och dagvatten uppgår till ca 200 m2. I dessa planteringar har effektbelysning i form av nya pollare installerats. I öster har nivåskillnaden mellan parkeringen och befintlig mark ramats in med en 50m lång och 1m hög kallmur i natursten.

Projekttyp
Markarbete, Elarbete, Plantering, VA

Beställare
Simrishamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gata/Park-enheten

Entreprenadform
Totalentreprenad

Utförandetid
November 2020 – Maj 2021

 

Projektfakta

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Igångsättningstid

Färdigställandetid

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Igångsättningstid

Färdigställandetid

Skrolla till toppen