Pilspetsen

Pilspetsen

Pilspetsen

Projektet omfattade projektering och dimensionering av yttre VA samt övrig mark till Loftgången 3 och Loftgången 4 i Trelleborg. När det är färdigställt kommer fastigheterna totalt att bestå av 49 lägenheter varav 1 lokal. Loftgången 3 avser ett flerfamiljshus på fyra våningar och 42 lägenheter och Loftgången 4 avser en tvåvånings radhuslänga innehållande sex hus.

Markarbete, Yttre VA, Elarbete

Pilspetsen Bostad AB

Totalentreprenad

2021-2022

Projektbeskrivning

Projektet omfattade projektering och dimensionering av yttre VA samt övrig mark till Loftgången 3 och Loftgången 4 i Trelleborg. När det är färdigställt kommer fastigheterna totalt att bestå av 49 lägenheter varav 1 lokal. Loftgången 3 avser ett flerfamiljshus på fyra våningar och 42 lägenheter och Loftgången 4 avser en tvåvånings radhuslänga innehållande sex hus. Övriga byggnader inom fastigheterna som ska göras är förrådsbyggnader, miljöhus och växthus.

Målet är att byggnaderna ska certifieras enligt ”Miljöbyggnad Silver” genom Sweden Green Building Councils (SGBC) certifiering.

Projektfakta

Projekttyp

Markarbete, Yttre VA, Elarbete

Beställare

Pilspetsen Bostad AB

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

december 2021

Färdigställandetid

december 2022

Projekttyp

Markarbete, Yttre VA, Elarbete

Beställare

Pilspetsen Bostad AB

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

december 2021

Färdigställandetid

december 2022
Skrolla till toppen