Projektering och ombyggnad PS1 och PS2

Projektering och ombyggnad PS1 och PS2

Projektering och ombyggnad PS1 och PS2

Projektet omfattar huvudsakligen projektering och utförande av ombyggnad av markförlagda distributionsledningar med kringutrustning för dricksvatten vid Sydvattens vattenverk i Vomb. Befintligt ledningsnät i anslutning till vattenverket ska delvis bytas ut och kompletteras med ny anslutning till den nya Vombledning 3.

VA

Sydvatten AB

Totalentreprenad i utökad samverkan/partnering

2022-2025

Projektbeskrivning

Projektet omfattar huvudsakligen projektering och utförande av ombyggnad av markförlagda distributionsledningar med kringutrustning för dricksvatten vid Sydvattens vattenverk i Vomb. Befintligt ledningsnät i anslutning till vattenverket ska delvis bytas ut och kompletteras med ny anslutning till den nya Vombledning 3.

Arbetet kommer att delas upp i fem faser varav Fas 0 och 1a+b pågår under 2022 följt av fas 2 2023 och fas 3 2024. Fas 0 avser projektering och fas 1a+b, 2 och 3 avser utförande

Projektfakta

Projekttyp

VA

Beställare

Sydvatten AB

Entreprenadform

Totalentreprenad i utökad samverkan/partnering

Igångsättningstid

februari 2022

Färdigställandetid

januari 2025

Projekttyp

VA

Beställare

Sydvatten AB

Entreprenadform

Totalentreprenad i utökad samverkan/partnering

Igångsättningstid

februari 2022

Färdigställandetid

januari 2025
Skrolla till toppen