Stensättning Nisbethsgatan mfl.

Stensättning Nisbethsgatan mfl.

Stensättning Nisbethsgatan mfl.

Projektet omfattar projektering samt byggnation av nya kör- och gångbanor. Beläggningen görs i form av natursten. Den totala ytan som stenläggs är cirka 500 m2 och består av 3 gator med tillhörande gångbanor, Nisbethsgatan, Stora Bengts Sträde samt Ågatan i Simrishamn.

Markarbete, VA

Simrishamns kommun

Totalentreprenad

2021-2022

Projektbeskrivning

Projektet omfattar projektering samt byggnation av nya kör- och gångbanor. Beläggningen görs i form av natursten. Den totala ytan som stenläggs är cirka 500 m2 och består av 3 gator med tillhörande gångbanor, Nisbethsgatan, Stora Bengts Strädde samt Ågatan i Simrishamn.

I projektet görs en omfattande riskanalys samt vibrations- och sprickbesiktning och under entreprenadtiden kommer vibrationsmätningar att göras på intilligande fastigheter.

Projektfakta

Projekttyp

Markarbete, VA

Beställare

Simrishamns kommun

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

oktober 2021

Färdigställandetid

april 2022

Projekttyp

Markarbete, VA

Beställare

Simrishamns kommun

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

oktober 2021

Färdigställandetid

april 2022
Skrolla till toppen