Stensättning Nisbethsgatan mfl.

Projektet omfattar projektering samt byggnation av nya kör- och gångbanor. Beläggningen görs i form av natursten. Den totala ytan som stenläggs är cirka 500 m2 och består av 3 gator med tillhörande gångbanor, Nisbethsgatan, Stora Bengts Sträde samt Ågatan i Simrishamn.

I projektet görs en omfattande riskanalys samt vibrations- och sprickbesiktning och under entreprenadtiden kommer vibrationsmätningar att göras på intilligande fastigheter.

 

Projekttyp
Markarbete, VA

Beställare
Simrishamns kommun

Entreprenadform
Totalentreprenad

Utförandetid
Oktober 2021 – April 2022

Skrolla till toppen