Stensättning Nisbethsgatan mfl.

Stensättning Nisbethsgatan mfl.

Stensättning Nisbethsgatan mfl.

Projektet omfattade projektering samt byggnation av nya kör- och gångbanor. Beläggningen gjordes i form av natursten. Den totala ytan som stenlades var cirka 2300 m2 och bestod av 3 gator med tillhörande gångbanor, Nisbethsgatan, Stora Bengts Sträde samt Ågatan i Simrishamn.

Markarbete, VA

Simrishamns kommun

Totalentreprenad

2021-2022

Projektbeskrivning

Projektet omfattade projektering samt byggnation av nya kör- och gångbanor. Beläggningen gjordes i form av natursten. Den totala ytan som stenlades var cirka 2300 m2 och består av 3 gator med tillhörande gångbanor, Nisbethsgatan, Stora Bengts Strädde samt Ågatan i Simrishamn.

I projektet gjordes även en omfattande riskanalys samt vibrations- och sprickbesiktning. Under entreprenadtiden utfördes även vibrationsmätningar på intilliggande fastigheter.

Projektfakta

Projekttyp

Markarbete, VA

Beställare

Simrishamns kommun

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

oktober 2021

Färdigställandetid

april 2022

Projekttyp

Markarbete, VA

Beställare

Simrishamns kommun

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

oktober 2021

Färdigställandetid

april 2022
Skrolla till toppen