Stenskogen 2:19 mfl

Stenskogen 2:19 mfl

Stenskogen 2:19 mfl

I projektet ska det anläggas två nya lokalgator med tillhörande gatubelysning som ansluter till Moränvägen i två punkter. I projektet byggs också det kommunala ledningsnätet ut och förläggning av ca 250m spill-, dag- och vattenledning med tillhörande brunnar görs.

Markarbete, Belysningsarbete och VA-arbete

Höörs kommun

Totalentreprenad

2021-2021

Projektbeskrivning

Projektet var beläget i Höörs kommun, och var placerat cirka 1 km sydväst om Höör centrum. Området gränsade i öster till Moränvägen, i norr och väster till villatomter och i söder till naturmark och villatomter. 

I projektet har det anlagts två nya lokalgator med tillhörande gatubelysning som ansluter till Moränvägen i två punkter. Den sammanlagda sträckan uppgår till cirka 220m. I västra delen av den nordligaste av de två nya lokalgatorna har de anlagts en vändplats. I projektet byggdes också det kommunala ledningsnätet ut och förläggning av ca 250m spill-, dag- och vattenledning med tillhörande brunnar gjordes. I projektet gjordes även avsättning för nya serviser för 15st fastigheter. I området uppdagades det berg i marken som fick omhändertas för att fullfölja ledningsförläggningen.

Projektfakta

Projekttyp

Markarbete, Belysningsarbete och VA-arbete

Beställare

Höörs kommun

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

februari 2021

Färdigställandetid

juni 2022

Projekttyp

Markarbete, Belysningsarbete och VA-arbete

Beställare

Höörs kommun

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

februari 2021

Färdigställandetid

juni 2022
Skrolla till toppen