Sylgatan-Kungsgatan, Furulund

Sylgatan-Kungsgatan, Furulund

Sylgatan-Kungsgatan, Furulund

Projektet omfattar ombyggnad av gator samt förnyelse av VA-anläggning.

VA, VA-utbyggnad, Markarbete, Elarbete, Plantering

Kävlinge kommun

Utförandeentreprenad

2023-2023

Projektbeskrivning

Projektet omfattar ombyggnad av gator samt förnyelse av VA-anläggning.

Förnyelsen består i omläggning av nya Spillvatten-, dagvatten- och vattenledningar, nya brunnar och anslutningar till befintligt ledningssystem. Ombyggnad av gator avser ny samt justerad överbyggnad, sättning av kantsten, natursten, betongmarksten, marktegel, smågatsten, asfaltering, plattarbeten, nya grönområden och belysningsanläggning.

Projektfakta

Projekttyp

VA, VA-utbyggnad, Markarbete, Elarbete, Plantering

Beställare

Kävlinge kommun

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

april 2023

Färdigställandetid

juli 2023

Projekttyp

VA, VA-utbyggnad, Markarbete, Elarbete, Plantering

Beställare

Kävlinge kommun

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

april 2023

Färdigställandetid

juli 2023
Skrolla till toppen