Tillbyggnad idrottshall Smyge

Tillbyggnad idrottshall Smyge

Tillbyggnad idrottshall Smyge

Projektet omfattar markarbetet och för en ny tillbyggnad avsedd för truppgymnastik i Smyge. Hallen kommer användas av Östra Torp GF som är Trelleborgs största gymnastikförening som bedriver truppgymnastik för barn och ungdomar. Tillbyggnaden ansluter till den redan befintliga idrottshallen.

Markarbete, Marksanering, Plantering, Yttre VA

Treano Bygg AB

Totalentreprenad

2020-2022

Projektbeskrivning

Projektet omfattar markarbetet och för en ny tillbyggnad avsedd för truppgymnastik i Smyge. Hallen kommer användas av Östra Torp GF som är Trelleborgs största gymnastikförening som bedriver truppgymnastik för barn och ungdomar. Tillbyggnaden ansluter till den redan befintliga idrottshallen.

I projektet ingår projektering dimensionering, utsättning och inmätning, marksanering, tillverkning, leverans och montage av markentreprenaden.

Projektfakta

Projekttyp

Markarbete, Marksanering, Plantering, Yttre VA

Beställare

Treano Bygg AB

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

juni 2020

Färdigställandetid

juni 2022

Projekttyp

Markarbete, Marksanering, Plantering, Yttre VA

Beställare

Treano Bygg AB

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

juni 2020

Färdigställandetid

juni 2022
Skrolla till toppen