Transport

Vi utför alla typer av uppdrag inom anläggningstransporter samt även maskin- och specialtransporter. Alla tillstånd och övriga förutsättningar ombesörjs av oss. Vid större eller akuta behov har vi möjlighet att snabbt tillsätta rätt resurser. VA Gruppen säljer och transporterar alla sorters grus-, bergkross- och jordmaterial. 

Har ni behov av transporter kontakta vår depåansvarig i Trelleborg.

Lastväxlare och anläggningstransporter

VA Gruppen kör bort och omhändertar alla sorters jord- och schaktmassor, asfalt och betong. Fordon och fordonskombinationer anpassas efter förutsättningar och tillgänglighet på arbetsplatsen. Våra fordon deltar även i vinterväghållning, grusning och dammbildning för såväl kommuner som enskilda vägföreningar.   

Vi har även schaktflak och öppna containrar som vi sätter av och hämtar vid beställning.  

Kranbil

VA Gruppen erbjuder även kranbilstjänster efter beställarens behov, allt från traditionella lyft och transporter till tjänster med skopa eller gafflar. Dessutom har vi möjligheten att leverera eller forsla bort material i storsäck. 

 

Special- och maskintransport

VA Gruppen har egna special- och maskintransporter, vilket gör att vi kan erbjuda olika typer av specialtransporter efter beställarens önskemål och behov. Allt från av större, bredare eller högre maskiner till mindre maskinflytt eller specialtransporter av större föremål såsom bodar och industrimaskiner.

Skrolla till toppen