Trekanten, Hjärup

Trekanten, Hjärup

Trekanten, Hjärup

Projektet omfattar all markarbete och ledningsförläggning för ett nytt handelsområde i Hjurup.

VA, Yttre VA, Markarbete, Elarbete

Byggsystem Öresund AB

Totalentreprenad

2022-2024

Projektbeskrivning

Projektet omfattar all markarbete och ledningsförläggning för ett nytt handelsområde i Hjurup. På fastigheten planeras kontor, dagvaruhandel, idrottsanläggningar och butiker uppföras. Området kommer även bestå av parkeringsytor och vägar. Den totala ytan som berörs är ca 45 000 m2

Projektfakta

Projekttyp

VA, Yttre VA, Markarbete, Elarbete

Beställare

Byggsystem Öresund AB

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

mars 2022

Färdigställandetid

december 2024

Projekttyp

VA, Yttre VA, Markarbete, Elarbete

Beställare

Byggsystem Öresund AB

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

mars 2022

Färdigställandetid

december 2024
Skrolla till toppen