VA-sanering Grönegatan

VA-sanering Grönegatan

VA-sanering Grönegatan

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Utförandetid

Projektbeskrivning

Entreprenaden avsåg VA-sanering längs Grönegatan i Tomelilla kommun då spill- och avloppsledningar varit kombinerade. Entreprenaden omfattade projektering, dimensionering och förläggning av de nya VA-ledningar, byggnation av gatubelysning samt färdigställande av 300m gata med tillhörande gångbana.

I projektet förlades ledningar med dimensioner upp till 1200 mm.

 

Projekttyp
VA-sanering, Markarbete, Elarbete

Beställare
Österlen VA, Tomelilla kommun

Entreprenadform
Totalentreprenad

Utförandetid
December 2020 – Juni 2021

 

Projektfakta

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Igångsättningstid

Färdigställandetid

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Igångsättningstid

Färdigställandetid

Skrolla till toppen