VA-utbyggnad Lars Ols väg i Höör

Projektet omfattar dimensionering, projektering och nyanläggning av tryckledningar för dricks- och spillvatten längs Lars Ols väg i Höörs kommun. Sträckningen är ca 300m och består dricksvattenledningar med dimension upp till 63mm och spillvattenledningar med dimensioner upp till 40mm. I projektet görs även servisavsättning till tre fastigheter.

 

Projekttyp
VA-utbyggnad

Beställare
Mittskåne vatten, Höörs kommun

Entreprenadform
Totalentreprenad

Utförandetid
November 2021 – December 2021

Skrolla till toppen