VA-utbyggnad Lars Ols väg i Höör

VA-utbyggnad Lars Ols väg i Höör

VA-utbyggnad Lars Ols väg i Höör

Projektet omfattade dimensionering, projektering och nyanläggning av tryckledningar för dricks- och spillvatten längs Lars Ols väg i Höörs kommun. Sträckningen är ca 300m och består dricksvattenledningar med dimension upp till 63mm och spillvattenledningar med dimensioner upp till 40mm. I projektet görs även servisavsättning till tre fastigheter.

VA-utbyggnad

-

Totalentreprenad

2021-2022

Projektbeskrivning

Projektet omfattade dimensionering, projektering och nyanläggning av tryckledningar för dricks- och spillvatten längs Lars Ols väg i Höörs kommun. Sträckningen är ca 300m och består dricksvattenledningar med dimension upp till 63mm och spillvattenledningar med dimensioner upp till 40mm. I projektet görs även servisavsättning till tre fastigheter.

Projektfakta

Projekttyp

VA-utbyggnad

Beställare

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

november 2021

Färdigställandetid

januari 2022

Projekttyp

VA-utbyggnad

Beställare

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

november 2021

Färdigställandetid

januari 2022
Skrolla till toppen