VA-utbyggnad Ludvigsborg

VA-utbyggnad Ludvigsborg

VA-utbyggnad Ludvigsborg

Projektet omfattade utbyggnad av ledningsnätet längs Fulltoftavägen. I projektet förlades dagvattenledningar men dimensioner upp till 315mm, spillvattenledningar med dimensioner upp till 250m och vattenledningar men dimensioner upp till 250mm.

VA, VA-utbyggnad

Mittskåne Vatten

Utförandeentreprenad

2022-2022

Projektbeskrivning

Projektet omfattade utbyggnad av ledningsnätet längs Fulltoftavägen. I projektet förlades dagvattenledningar men dimensioner upp till 315mm, spillvattenledningar med dimensioner upp till 250m och vattenledningar men dimensioner upp till 250mm.

Utbyggnaden gjordes för att förstärka upp det befintliga ledningsnätet och för nytt exploateringsområde.

Projektfakta

Projekttyp

VA, VA-utbyggnad

Beställare

Mittskåne Vatten

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

april 2022

Färdigställandetid

maj 2022

Projekttyp

VA, VA-utbyggnad

Beställare

Mittskåne Vatten

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

april 2022

Färdigställandetid

maj 2022
Skrolla till toppen