VA-utbyggnad Ludvigsborg

VA-utbyggnad Ludvigsborg

VA-utbyggnad Ludvigsborg

Projektet omfattar utbyggnad av ledningsnätet längs Fulltoftavägen. I projektet kommer vi förlägga dagvattenledningar men dimensioner upp till 315mm, spillvattenledningar med dimensioner upp till 250m och vattenledningar men dimensioner upp till 250mm.

VA, VA-utbyggnad

Mittskåne Vatten

Utförandeentreprenad

2022-2022

Projektbeskrivning

Projektet omfattar utbyggnad av ledningsnätet längs Fulltoftavägen. I projektet kommer vi förlägga dagvattenledningar men dimensioner upp till 315mm, spillvattenledningar med dimensioner upp till 250m och vattenledningar men dimensioner upp till 250mm.

Utbyggnaden görs för att förstärka upp det befintliga ledningsnätet och för nytt exploateringsområde.

Projektfakta

Projekttyp

VA, VA-utbyggnad

Beställare

Mittskåne Vatten

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

april 2022

Färdigställandetid

mars 2022

Projekttyp

VA, VA-utbyggnad

Beställare

Mittskåne Vatten

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

april 2022

Färdigställandetid

mars 2022
Skrolla till toppen