Faktureringuppgifter

Samtliga fakturor ska innehålla en referensperson hos oss. Fakturorna ska också innehålla en projektmärkningProjektmärkningen är olika beroende på vilket bolag som fakturan skickas till. Se nedan för närmare information. 

Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Om det finns avtal med betalningsvillkor som avviker från detta, gäller dessa avtalsvillkor i första hand. Order-, fakturerings- och expeditionsavgifter eller andra avgifter som pålagts av leverantör eller tredje part godkännes ej. Undantag från räntelagen godkännes ej. 

VA Gruppen Entreprenad AB (Org nr. 556187-6631) 
Projektnummer 2xxxxx 
Leverantörsfakturor skickas till faktura.entreprenad@va-gruppen.se 

VA Gruppen Drift AB (Org nr. 556172-1829) 
Projektnummer 4xxxxx8xxxxx eller 9xxxxx 

Leverantörsfakturor skickas till faktura.drift@va-gruppen.se 

VA Gruppen Kabel AB (Org nr. 556472-2543) 
Projektnummer 6xxxxx 
Leverantörsfakturor skickas till faktura.kabel@va-gruppen.se 

VA Gruppen Maskin AB (Org nr. 556574-4967) 
Projektnummer 6xxxxx 
Leverantörsfakturor skickas till faktura.maskin@va-gruppen.se 

VA Gruppen Transport AB (Org nr. 556387-3321) 
Projektnummer 6xxxxx 
Leverantörsfakturor skickas till faktura.transport@va-gruppen.se 

Faktureringsadress för ej elektroniska fakturor. 
Transportvägen 9 
231 62 Trelleborg 

Skrolla till toppen