VA-förnyelse Mårten Påls Väg, Staffanstorp

VA-förnyelse Mårten Påls Väg, Staffanstorp

VA-förnyelse Mårten Påls Väg, Staffanstorp

Projektet är beläget strax norr om Malmövägen i de centrala delarna av Staffanstorp och omfattar förnyelse av VA-anläggningen samt ombyggnad av villagator.

VA-förnyelse, Markarbete, Elarbete

Staffanstorps kommun

Utförandeentreprenad

2022-2022

Projektbeskrivning

Projektet är beläget strax norr om Malmövägen i de centrala delarna av Staffanstorp. Projektet består av en huvuddel uppdelade enligt Betaniavägen (etapp 1), Mårten Påls väg (etapp 2) samt Antons Pers väg (etapp 3).

Projektet omfattar förnyelse av VA-anläggningen samt ombyggnad av villagator. Förnyelse av VA-anläggningen består av nya vatten-, dagvatten- samt spillvatten-ledningar inkl brunnar och ventiler. Ombyggnad av villagator består av ny överbyggnad,
sättning av kantsten, smågatsten, asfaltering och plattarbeten.

Projektfakta

Projekttyp

VA-förnyelse, Markarbete, Elarbete

Beställare

Staffanstorps kommun

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

mars 2022

Färdigställandetid

november 2022

Projekttyp

VA-förnyelse, Markarbete, Elarbete

Beställare

Staffanstorps kommun

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

mars 2022

Färdigställandetid

november 2022
Skrolla till toppen