VA-arbeten Kölnans Fritidsby

VA-arbeten Kölnans Fritidsby

VA-arbeten Kölnans Fritidsby

Entreprenaden omfattade förläggning av nya avlopps- och vattenledningar inom fritidsbyn med tillhörande markarbeten och brunnar. Inom fritidsbyn byggdes även av tio pumpstationer, belysningsarbeten längs vägar samt borrning av ca 500m tryckavloppsledning.

Markarbete, VA-utbyggnad, Schaktfri förläggning

Malmö Stad, Gatukontoret

Totalentreprenad

2018-2019

Projektbeskrivning

Kölnan består av 282st kolonilotter, ca 18 ha mark. Entreprenaden omfattade förläggning av nya avlopps- och vattenledningar inom fritidsbyn med tillhörande markarbeten och brunnar. Inom fritidsbyn byggdes även av tio pumpstationer, belysningsarbeten längs vägar samt borrning av ca 500m tryckavloppsledning. Avloppsledningarna ansökts sedan till VA SYDs ledningsnät via en tryckservis i anslutning till området. Vattenledningarna ansluts till befintlig inkommande vattenledning. 

 

Projektfakta

Projekttyp

Markarbete, VA-utbyggnad, Schaktfri förläggning

Beställare

Malmö Stad, Gatukontoret

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

maj 2018

Färdigställandetid

maj 2019

Projekttyp

Markarbete, VA-utbyggnad, Schaktfri förläggning

Beställare

Malmö Stad, Gatukontoret

Entreprenadform

Totalentreprenad

Igångsättningstid

maj 2018

Färdigställandetid

maj 2019
Skrolla till toppen